Šeng Kche-i

Dirk Skiba

Žádné jiné čínské spisovatelce nevycházejí v překladech soustavně téměř všechny romány, které napíše a vydá. Žádná jiná autorka neumí anglicky, nejezdí tolik po světě a není přítomna v zahraničních médiích. Románem Holky ze severu, v němž hojně vychází z osobních zkušeností, se tato self-made žena mnoha talentů prosadila.

Pochází z Chu-nanu. Publikovat začala až v tomto tisíciletí, do té doby vystřídala nejrůznější zaměstnání. Nevyhýbá se politicky citlivým tématům, naopak. Nejznámější jsou její romány Holky ze severu a Fuga smrti, za první jmenovaný byla v roce 2012 nominovaná na cenu Man Asian Literary Prize. Jejím výrazným tématem jsou osudy dívek a žen z chudých oblastí, které přijíždí do měst za výdělkem a vidinou lepšího života, končí však opuštěné, vysáté a zneužité. Fuga smrti je dystopií zasazenou do doby politických a společenských represí po roce 1989. Ve svém dalším románu Divoženky (2015) popisuje marný zápas tří generací žen jedné rodiny o důstojný život. Většina jejích povídek, které vyšly ve sbírce Jeden pokoj nechám pro tebe, se točí kolem mladých žen a současnosti, komplikovaného vztahu s otcem a následně muži, nefungujícího rodinného zázemí. Novela Ráj (2017) právě vychází ve francouzském překladu, zatímco stejnou dobou vychází na Tchaj-wanu její zatím poslední román v čínštině o nuceném institucionálním odvykání si metaforám. 

V českém jazyce představila tuto výraznou autorku v bloku Čínské krásky literární revue Souvislosti II/2017, a to překladem povídky "Kde se nekouří z komínů", ke kterému autorka dodala vlastní ilustrace, z nichž jednu vidíte i na banneru spisovatelčina medailonku na tomto webu. Kniha Holky ze severu v českém překladu Kamily Hladíkové je jejím první románem vydávaným u nás.