Bylo nebylo, v jedné daleké zemi...

O ediční řadě Xin 

Edice vznikla z potřeby mladých českých sinologů vytvořit nový prostor pro vydávání překladů moderních klasiků stejně jako horkých literárních novinek z Číny. Jak k edici na samém počátku napsala prof. Olga Lomová: „Země nádherná a plná příslibů, a zase krutá a nelidská, tak se vynořuje Čína z knih na pultech knihkupectví, ať je to v Praze nebo Paříži. V mozaice střípků romantiky, exotiky, okultismu, politiky a ekonomie není snadné se vyznat… Cestu ven ze spleti iluzí a zmatku po povrchu sklouzávajících informací nabízejí příběhy vyprávěné Číňany samotnými, příběhy, které si vyprávějí sami mezi sebou – jejich literatura, která zachycuje i utváří žitý svět Číny, klade otázky a hledá odpovědi.“

 

VADŽRA ÚDOLÍ VZPOMÍNKY 

Sníh nikdy nepřekryje celou náhorní plošinu, to nedokáže ani slunce. 

Nebe nad Lhasou

Ning Kchen

Více knih

NEBE PEKLO RÁJ 

Jak se stane z malé vísky během pár desetiletí světová metropole?

Rozpukov

Jen Lien-kche

Více knih

TAJEMSTVÍ STUDNA KURTIZÁNY 

nelehký úděl žen a tíživé dědictví předků

Manželky a konkubíny

Su Tchung

Více knih

Vybraní autoři

Dirk Skiba

Šeng Kche-i

Žádné jiné čínské spisovatelce nevycházejí v překladech soustavně téměř všechny romány, které napíše a vydá. Žádná jiná autorka neumí anglicky, nejezdí tolik po světě a není přítomna v zahraničních médiích. Románem Holky ze severu, v němž hojně vychází z osobních zkušeností, se tato self-made žena mnoha talentů prosadila.

Více
Dirk Skiba

Ning Kchen

Dětství prožil v uličkách starého Pekingu, mládí psaním a četbou básní, několik let strávil v Tibetu. Romány začal psát až ve zralém věku, publikoval nejprve na internetu, až s čtenářským úspěchem následovala knižní vydání. Každý jeho obsáhlý román je zcela jiný, ve všech však věnuje pozornost člověku a jeho podivínství.

Více

Jang Ťiang

Spisovatelka a překladatelka Jang Ťiang zažila téměř celé dvacáté století. Svým postojem i dílem zosobňuje literátský ideál, včetně pověstné dlouhověkosti. Psala velmi úspěšné hry plné jemné ironie a moudrého humoru, její esejistické dílo je vysoce ceněno a její překlad Cervantesova Dona Quichota je dodnes považován za nejlepší.

Více

Lu Sün

Otec moderní čínské literatury, k němuž se spisovatelé dalších generací dodnes odkazují nebo nějakým způsobem vztahují, se stal již za svého života legendou. Nejznámější je jeho literární topoi čínské kultury pojídající vlastní děti. O žádném jiném spisovateli nebylo napsáno tolik prací a žádnému nebyl postaven pomník na tak vysokém piedestalu jako právě Lu Sünovi. 

Více