Zbloudilá loď a jiné povídky

Ke Fej

Naše cena

210 Kč

Běžná cena

239 Kč

Dostupnost

skladem

e-shop

V sedmi povídkách nás autor vede do snové krajiny, kde čas neplyne vždy navyklým směrem kupředu, kde se rozplývá hranice mezi představou a skutečností a kde se člověk dokáže jen občas zachytit tu a tam rozesetých střípků staré čínské filozofie. Bude to však stačit k tomu, aby člověk prohlédl skrze mlhu svých iluzí a našel v tom světě nějaký nový, neočekávaný smysl?

Kolem roku 1985 se mladí spisovatelé začínají odvracet od celospolečenských témat a odmítat do té doby zažité vzorce myšlení – včetně pojetí dějin jako procesu, který směřuje k nějakému smysluplnému cíli. Namísto toho svou pozornost obrací k primitivním, iracionálním kořenům čínské kultury. Jejich díla se často inspirují mytologií a starou čínskou filozofií a jejich děj se mnohdy odehrává v odlehlých, izolovaných vesnicích, někdy i v okrajových oblastech Číny v prostředí národnostních menšin, jako jsou Tibeťané či muslimští Chuejové.

K takovéto literatuře „na okraji“, mimo proud oficiálních dějin, bychom mohli zařadit i Ke Fejovy rané povídky sebrané v této knize, které byly všechny vydány mezi léty 1986 a 1994. Tyto povídky mají poměrně jednoduchou zápletku, jsou však protkány pletivem vzpomínek. Typickým protagonistou je muž, který se pokouší pomocí vzpomínek (svých i vzpomínek dalších postav) rekonstruovat minulost. Povědomí toho, že minulost hraje nějakým zásadním způsobem roli v osvětlení současného okamžiku, je v Ke Fejových povídkách všudypřítomné, jako by nám snad autor chtěl zopakovat oblíbenou poučku historiků o tom, že pochopení dějin je nutné k tomu, abychom dokázali správně jednat v současnosti. Avšak ponaučení, které si ze zkoumání minulosti v Ke Fejových povídkách odnášíme, je na hony vzdálené logice dějin, která je nám prezentována v dějepisných knihách. Ke Fej ve svých povídkách zpochybňuje reálnost velkého příběhu dějin jako racionálního procesu, úlohu jednotlivce v tomto velkém příběhu a nakonec i poznatelnost minulosti obecně.

Znovu jsme si lehli do postele. Žena natáhla ruku k vypínači a zhasla lampičku. Nepřešlo ani pár chvil, a zase se ozval ten pláč, jako by přicházel z nějakého lůžka, nad kterým se vznáší přízrak smrti, nebo sem doléhal z nějaké ještě mnohem vzdálenější říční hladiny. Byl to neodbytný dětský pláč, chvílemi utichal, pak se zase objevoval, připadalo mi, že mi hlava postupně natéká v sotva slyšitelném pulzování toho zvuku.

Detaily

Autor: Ke Fej

Překlad: Filip Lexa

Nakladatel: Verzone

Rok vydání: 2017

ISBN: 978-80-87971-14-7

Formát: 264 stran, brožovaná

Doporučená maloobchodní cena: 239,- Kč

O autorovi

Za pseudonymem Ke Fej se skrývá profesor komparativní literatury vyučující na Katedře čínského jazyka a literatury Univerzity Čching-chua v Pekingu a vedle Jü Chua, Su Tchunga a Ma Jüana nejvýznamnější figura čínské avantgardy osmdesátých let honosící se přezdívkou taoistického mistra a božského hrdiny středu Čung Šen-tchunga.

Více