Xiao Hong

Tvůrčí období této křehké a bohémské dívky netrvalo ani desetiletí, přesto suverénně zaujímá místo mezi nejlepšími prozaiky třicátých let minulého století. Příběh jejího pohnutého života úspěšně převedla na plátno hongkongská režisérka Ann Hui v roce 2014 pod názvem Zlatá éra, oceňovaný film viděli i čeští diváci na festivalu Filmasia v Praze.

Xiao Hong citlivě vnímala lidskou bídu a neštěstí, které jsou leitmotivem jejího díla. Její hrdinky se zpravidla vyznačují pasivitou, odevzdaností a ignorancí, které je vedou do neštěstí, příběhy se odvíjejí z pohledu dítěte, které ještě nic nechápe. Xiao Hong své dilema řešila útěkem, a to z ní učinilo věčného běžence. Ve svých povídkách zvažuje, co by s ní bylo, kdyby zůstala.